W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas

          umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

 (1J 4:10)
 

Nabożeństwo niedzielne: godz. 10:00

Słowackiego 11, 11-400 Kętrzyn

Z naszej galerii

Więcej