Zawsze się radujcie. Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola

Boża w Chrystusie Jezusie względem was.

 

(1 Tes. 5:16-18)

 

Nabożeństwo niedzielne: godz. 10:00

Słowackiego 11, 11-400 Kętrzyn

 

Z naszej galerii

Więcej