Rzeczywistością
jest
Chrystus!

List do Kolosan 2:17

Kętrzyn, Słowackiego 11

Ostatnio dodane

Wierzymy Biblii

Wierzymy, że Bóg natchnął ludzi do napisania dokładnie tego, co sam chciał ludziom objawić o sobie i swojej woli. Spisane jest to w Piśmie Świętym. (1 Tm 3:16)

Pragniemy doświadczać Boga

Chcemy doświadczać postępów i radości w wierze oraz chlubić się w Jezusie Chrystusie (Flp 1:25-26)

Chcemy trwać w wierze, nie zachwiać w nadziei i okazywać miłość Chrystusa ludziom wokół

Te trzy aspekty doświadczenia ludzkiego splatają się ze sobą i do tego też wzywa nas Bóg. (1 Kor 13:13)

Ostatnio sfotografowane

Pragniemy by Chrystus przemieniał nasze życie oraz życie tych, którzy są blisko nas - wiemy że "naszym szczęściem jest być blisko Boga"

Fotografie z wydarzeń i rozmaitych rzeczy, które się dzieją w życiu kościoła.

0
Lat powstawało
0
Ksiąg
0
Autorów
0
PISMO ŚWIĘTE

Kazania