"Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.." (Gen 1:1)

STWORZENIE

Bóg stworzył świat jaki widzimy i jaki doświadczamy. Było to bardzo dobre. Człowiek jako mężczyzna i kobieta powołany do życia tchnieniem Boga miał żyć i nie umierać ciesząc się bliskością Boga i tym co go otaczało.. I to było bardzo dobre

Człowiek mógł korzystać ze wszystkiego, co stworzył Bóg, tylko z drzewa poznania złego i dobrego miał nie jeść owoców.

UPADEK

Człowiek jednak, zwiedziony namową kusiciela złamał Boży zakaz. Najpierw kobieta, potem też mężczyzna zjedli owoc z zakazanego drzewa. Bóg nakazał im opuścić ogród, który zamieszkiwali. Ich potomkowie natomiast pogrążali się w coraz większym złu i buncie wobec Boga.

Człowiek odszedł od Boga..
Za nasze grzechy ...

ODKUPIENIE

Grzech człowieka wymaga sprawiedliwego potraktowania – czyli potępienia. Gdyby zechciał Bóg okazać sprawiedliwość nikogo z nas ludzi już na ziemi by nie było. Bóg jednak zechciał okazać człowiekowi łaskę. Plan zbawienia człowieka polegał na tym, że na ziemię przyszedł Syn Boży, który stał się człowiekiem, objawił ludziom wolę Boga i Jego charakter, oraz wziął na siebie winę za grzech ludzi i poniósł za nich śmierć. Potem Syn Boży – Jezus Chrystus z Nazaretu, zmartwychwstał, ogłosił, że kto w niego uwierzy zostanie usprawiedliwiony ze wszystkich swoich grzechów i będzie miał pokój z Bogiem. Syn Boży wstąpił do Nieba i czekamy na Jego zapowiedziany powrót..

ODNOWIENIE

Tak jak zmartwychwstał Jezus Chrystus, tak zmartwychwstaną wszyscy, którzy w Niego wierzą, będą mieli inne ciało, które jest nieśmiertelne. Bóg dokona sądu nad wszystkimi ludźmi i wszystkimi upadłymi aniołami. Ci z ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa będą żyli na wieki w Jego Królestwie, pozostali podzielą los upadłych aniołów – zostaną oddzieleni od Boga na zawsze. Zapowiedziane jest nowe niebo i nowa ziemia, gdzie nie będzie już zła, a będzie to co dobre i pełne chwały.

"Panie, proszę wybacz i zbaw mnie.."