Wolność – troska czy konflikt?

Wolność – troska czy konflikt?


Dziwna ta polska wolność. Boimy się świętować jej stulecie – boimy się haseł narodowościowych, ksenofobicznych i bogoojczyźnianych. Boimy się potencjalnych zamieszek między świętującymi, może się boimy wstydu jaki przyjdzie znieść, gdy 11 listopada minie i trzeba będzie spojrzeć w oczy innym ludziom z innych krajów. Prezydent Wrocławia, pani prezydent Warszawy nie wydali zgody na tzw. Marsze Wolności, być może się boją, że z powodu epidemii wśród policjantów nie będzie komu upilnować świętujących. Zatem pan prezydent Duda i pan premier Morawiecki zdecydowali, że to rząd zorganizuje Marsz Biało-Czerwony, bez haseł, emblematów partyjnych i środowiskowych.
Za to będzie wolny dzień od pracy, by godnie 100 lecie obchodzić – jak szacunki wskazują, jeden dzień 4 mld złotych będzie gospodarkę kosztować. Kto zabroni biednemu bogato świętować?
 
Taka polska groteska, to co winno być powodem radości, jedności i świętowania, budzi strach, niepewność i podziały. To co z wolnością robimy zależy od nas, tak samo jak i odpowiedzialność za to, co z nią zrobiliśmy na nas spoczywa. Tak samo na poziomie indywidualnym jak i zbiorowym. Można wolności użyć jako przykrywki i usprawiedliwienia dla swoich wybryków niemoralnych i szkodliwych, a można z niej korzystać jako ze środowiska, w którym rodzi się i rozwija to co dobre i piękne. Apostoł Piotr to ujął bardzo bezpośrednio: “Jesteście ludźmi wolnymi, nie wykorzystujcie więc wolności jako pretekstu do czynienia zła.” (1P 2:16 pau) 
 
Umiejętność korzystania z przywilejów wolności nie jest problemem jedynie Polaków żyjących obecnie. Pierwsi chrześcijanie mieli z tym problem i dlatego też w Piśmie Świętym sporo jest miejsca poświęconego umiejętnemu korzystaniu z niej. “Wy zatem, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko nie pojmujcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, lecz służcie sobie nawzajem z miłością. […] Jeśli natomiast jeden drugiego kąsa i pożera, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli.” (Ga 5:13-15 pau)
 
Na koniec jeszcze jeden cytat z książki, którą ostatnio czytam: “To do nas należy decyzja, czy wolność pojmujemy jako utwierdzenie własnego „ja”, czy też jako odpowiedź na wezwanie; czy ostateczną rzeczą okaże się konflikt czy troska.” (Heschel, Prorocy, 29).

Najnowsze komentarze

Najnowsze informacje