Król prawa i sprawiedliwości

Król prawa i sprawiedliwości

Król prawa i sprawiedliwości – Zbigniew Miksa

 (1) Oto w sprawiedliwości panować będzie król, a książęta rządzić będą według prawa. (2) Każdy z nich będzie jak kryjówka przed wiatrem, jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wody na stepie, jak cień potężnej skały na spieczonej ziemi. (3) Oczy patrzących zobaczą bez trudu i uszy słuchających usłyszą wyraźnie. (4) Serce niecierpliwych nabierze poznania, a jąkający się zaczną mówić wyraźnie. (5) Nie nazwą już głupiego szlachetnym, a o niegodziwcu nie powiedzą, że prawy.

Iz 32:1-5 eib

Najnowsze komentarze

Najnowsze informacje