O tym co najważniejsze

O tym co najważniejsze

Szymon Kołdys, O tym co najważniejsze (2 Jana) (część)

2 Jana 4-6

Doznałem wielkiej radości znajdując wśród twych dzieci takie, które żyją w prawdzie – jak nam to Ojciec przykazał. A teraz proszę cię, Pani: miłujmy się nawzajem! Tymi słowy nie piszę ci nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku. Miłość polega na tym, że postępujemy według przykazań jego. Od początku słyszeliśmy o tym: to jest przykazanie jego, abyście wiedli życie w miłości. 

Najnowsze komentarze

Najnowsze informacje