Zalicz to na mój rachunek

Zalicz to na mój rachunek

Szymon Kołdys, Zalicz to na mój rachunek (List do Filemona)

“Jeśli się więc poczuwasz do wspólnoty ze mną, przyjmij go tak, jak mnie. Jeżeli zaś wyrządził ci jakąś niesprawiedliwość albo jest ci coś winien, zalicz to na mój rachunek.”

List do Filemona 1:17-18 eku

Kazanie w oparciu o List do Filemona, pierwowzorem tego kazania było poselstwo Haddona Robinsona.

Najnowsze komentarze

Najnowsze informacje