Nabożeństwa szkółkowe

Nabożeństwa szkółkowe

Nasze małe społeczności...

Głoszenie Ewangelii to z pewnością jedna z ważniejszych misji i rzeczy w życiu Kościoła. My jako młodsi zborownicy uczymy się tego, już od początku naszej drogi z Jezusem. Co niedzielę w większości kościołach protestanckich w Polsce odbywają się szkółki dla najmłodszych, które zastępują lekcje religii prowadzone w szkołach. W naszym, dodatkowo wprowadziliśmy formę głoszenia. Co niedzielę przed szkółkami wszystkie grupy, uczęszczające na te lekcje, niezależnie od wieku, zbierają się w jednej sali. Jedna osoba przygotowuje jakieś słowo. Może to być przeczytanie fragmentu z Biblii oraz powiedzenie do tego kilku słów. Jest to coś podobnego do inspiracji, umieszczanych na naszej stronie Kościoła. Po inspiracji śpiewamy wspólnie piosenki oraz modlimy się. W taki właśnie sposób już od najmłodszych lat uczymy się głosić Słowo, które dał nam Bóg.

Najnowsze komentarze

Najnowsze informacje