Szymon Kołdys

Szymon Kołdys

Wierzę, że człowiek powinien nie tylko wierzyć w Boga, ale poddać swe życie Jezusowi Chrystusowi, gdyż taka jest wola Boga, aby każdy, kto uwierzy w Chrystusa dostał dar Ducha Świętego i żył na wieki. Przez wiele lat wierzyłem w Boga, ale nie żyłem jako nowonarodzony człowiek. Byłem przekonany o swej...