Czyny wiary

“(20) Chcesz się przekonać, bezmyślny człowieku, że wiara bez uczynków jest pusta? (21) Przyjrzyj się naszemu ojcu Abrahamowi. Dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka? Czy nie dzięki uczynkom? (22) Wiara wyraźnie współdziałała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. (23) W ten sposób wypełniły się słowa Pisma: Abraham uwierzył […]

Continue reading