Z kim się przyjaźnić?

“Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, […]

Continue reading

Zmienione życie 6: Pokusa

Skąd bierze się pokusa do złego? Kto lub co jest tego przyczyną? Może to człowiek jest zepsuty do szpiku kości… a może szatan działa tak skutecznie… Czy jest nadzieja, aby się temu oprzeć… Jak to zrobić?

Continue reading