Pokaż mi swoją wiarę

“Ktoś mógłby nawet powiedzieć: Ty masz samą wiarę, ja mam również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie! Demony również wierzą — i drżą.” Jk 2:18-19 eib

Continue reading

Czas pokaże

"Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!"  Gal 4:4-6

Continue reading

Pas Jeremiasza

“Ten lud zły, który się wzbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swojego serca i idzie za cudzymi bogami, służąc im i oddając im pokłon, stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki – […]

Continue reading

Zmienione życie 5: Wypróbowany

Życie jest pełne doświadczeń… W jakim celu tak naprawdę się pojawiają? Czy jesteś gotowy na test wiary? Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają. List Jakuba 1:12

Continue reading

Wiara i jej znaczenie

Wiara ma bardzo konkretne przełożenie na życie i postępowanie. Jeśli nie ma takiego przełożenia, to bardzo prawdopodobne,że jest jedynie deklaracją słowną. W Biblii nie czytamy wezwania do wiary w cokolwiek, ale w prawdę. Hbr 11:1-6 eib “(1) Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei; przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. (2) […]

Continue reading