Podstawa chrześcijanina

“Jeszcze tej samej nocy bracia wyprawili Pawła i Sylasa do Berei. Ci natomiast, gdy tam przybyli, zaczęli uczęszczać do synagogi. Żydzi, którzy się tam gromadzili, byli szlachetniejsi od tych w Tesalonikach. Przyjęli oni Słowo z całą otwartością i codziennie badali Pisma, sprawdzając, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Wielu zatem prawdziwie uwierzyło, w tym też […]

Continue reading

Korneliusz

“W Cezarei stacjonował pewien setnik. Miał na imię Korneliusz i należał do kohorty zwanej italską. Korneliusz był człowiekiem pobożnym i bogobojnym, zarówno on sam, jak i cały jego dom. Jako człowiek miłosierny wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga…” (Dz 10:1-2, eib)

Continue reading

Dobre światło

Pierwsze kazanie z cyklu “Wzrastania w światłości”.  W Psalmie 89:15-17 jest mowa o ludziach szczęśliwych, którzy umieją się cieszyć z Bożej obecności w ich życiu, chcę być takim coraz bardziej. “I rzekł Bóg: Niech powstanie światło! I światło powstało. I widział Bóg, że dobre jest światło.”  Genesis 1:3-4  

Continue reading