Pokaż mi swoją wiarę

“Ktoś mógłby nawet powiedzieć: Ty masz samą wiarę, ja mam również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie! Demony również wierzą — i drżą.” Jk 2:18-19 eib

Continue reading

Stawiając czoła Goliatom

“Dla pewności Dawid zapytał wojowników, którzy stali najbliżej niego: Co obiecano człowiekowi, który pokona tego Filistyna i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kim jest ten nieobrzezany Filistyn, żeby lżyć szeregi żywego Boga?!” 1Sm 17:26 eib

Continue reading

Słuchanie, mówienie i gniew

“Wiedzcie, moi kochani bracia, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości Bożej. Dlatego odrzućcie wszystko, co budzi odrazę, całą niepotrzebną złość, i z łagodnością przyjmijcie zasiane w was Słowo, które może zbawić wasze dusze.” Jk 1:19-21 eib

Continue reading

Zmienione życie 5: Wypróbowany

Życie jest pełne doświadczeń… W jakim celu tak naprawdę się pojawiają? Czy jesteś gotowy na test wiary? Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają. List Jakuba 1:12

Continue reading

Zmienione życie 4: Chluba bogatego i biednego

Czym ma się chlubić ubogi? Jakie jest jego wywyższenie? A czym ma się chlubic bogaty, jakie jest jego poniżenie? Potrzebna jest mądrość z góry, od Boga, by tak popatrzeć na swoje okoliczności zycia by ani ubóstwo ani bogactwo nie zaciemniło jedynej prawdziwej chluby jaką może mieć człowiek – że zna Jezusa Chrystusa. Jk 1:9-11 eib […]

Continue reading

Wiara i jej znaczenie

Wiara ma bardzo konkretne przełożenie na życie i postępowanie. Jeśli nie ma takiego przełożenia, to bardzo prawdopodobne,że jest jedynie deklaracją słowną. W Biblii nie czytamy wezwania do wiary w cokolwiek, ale w prawdę. Hbr 11:1-6 eib “(1) Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei; przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. (2) […]

Continue reading

Przypadek Jakuba

Jakub przeszedł głęboką zmianę w swoim życiu. Najpierw uważał swojego brata za szaleńca, a potem zrozumiał, że jego brat jest Mesjaszem, którego zapowiadali prorocy i został Jego sługą. “Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu pokoleń żyjących na obczyźnie: Pozdrowienia! Drodzy bracia, ..[]” List Jakuba 1:1-2

Continue reading