4 audios

Różne

Tu są kazania z różnych okazji i głoszone przez rozmaitych mówców

Play

Problemy z sercem

“(5) Tak mówi PAN: Przeklęty człowiek, który polega na człowieku i to, co śmiertelne, czyni swym oparciem, a od PANA odwraca swoje serce! (6) Przypomina on jałowiec na stepie, nieświadomy, że nadchodzi coś dobrego, rośnie bowiem w miejscach wysuszonych, w ziemi słonej, pozbawionej mieszkańców. (7) Błogosławiony człowiek, który polega na...

Continue reading

Korneliusz

“W Cezarei stacjonował pewien setnik. Miał na imię Korneliusz i należał do kohorty zwanej italską. Korneliusz był człowiekiem pobożnym i bogobojnym, zarówno on sam, jak i cały jego dom. Jako człowiek miłosierny wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga…” (Dz 10:1-2, eib)

Continue reading

Problemy z sercem

“(5) Tak mówi PAN: Przeklęty człowiek, który polega na człowieku i to, co śmiertelne, czyni swym oparciem, a od PANA odwraca swoje serce! (6) Przypomina on jałowiec na stepie, nieświadomy, że nadchodzi coś dobrego, rośnie bowiem w miejscach wysuszonych, w ziemi słonej, pozbawionej mieszkańców. (7) Błogosławiony człowiek, który polega na PANU, i PAN jest jego […]

Continue reading

Korneliusz

“W Cezarei stacjonował pewien setnik. Miał na imię Korneliusz i należał do kohorty zwanej italską. Korneliusz był człowiekiem pobożnym i bogobojnym, zarówno on sam, jak i cały jego dom. Jako człowiek miłosierny wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga…” (Dz 10:1-2, eib)

Continue reading

Pas Jeremiasza

“Ten lud zły, który się wzbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swojego serca i idzie za cudzymi bogami, służąc im i oddając im pokłon, stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki – […]

Continue reading

Nie oszukuj samego siebie

“(22) Bądźcie także wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. (23) Słuchacz Słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze. (24) Przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. (25) Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. […]

Continue reading

Jaki Pan, taki kram (Mt 5:1-20)

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem […]

Continue reading

Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie…

“Psalm Asafowy. Bóg, Wszechmocny Pan, przemówił i wezwał ziemię Od wschodu słońca aż do zachodu jego. Z Syjonu pełnego piękności Zajaśniał Bóg. Bóg nasz przybywa i nie milczy; Przed nim ogień pochłaniający, A dokoła niego sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry I ziemię, aby sądzić swój lud: Zgromadźcie mi wiernych moich, Którzy zawarli […]

Continue reading