Bóg tworzy historię 2: Król jest Jeden (Obj 4-5)

To co apostoł Jan zobaczył w niebie, chciałby każdy z nas zobaczyć. Jednakże przesłanie jest jasne – Król jest Jeden, Bóg rządzi niepodzielnie i On kieruje wydarzeniami na ziemi. Siedzącemu na tronie i Barankowi jedynie jest część oddawana w sali tronowej. Jawne jest już jak się to wszystko skończy, trzeba zadbać by się okazało, że Ten Król jest tez moim królem.

Zostaw komentarz