Czas pokaże

"Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi,

Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.

A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!"  Gal 4:4-6

Zostaw komentarz