Czyny wiary

“(20) Chcesz się przekonać, bezmyślny człowieku, że wiara bez uczynków jest pusta? (21) Przyjrzyj się naszemu ojcu Abrahamowi. Dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka? Czy nie dzięki uczynkom? (22) Wiara wyraźnie współdziałała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. (23) W ten sposób wypełniły się słowa Pisma: Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość . Został też nazwany przyjacielem Boga. (24) Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze. (25) Podobnie było z Rachab, prostytutką. Ona również została usprawiedliwiona dzięki uczynkom, bo przecież przyjęła zwiadowców, a następnie wypuściła ich inną drogą. (26) Otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków.” Jk 2:20-26 eib

“(28) Zapytali Go więc: „Co mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”. (29) Wtedy Jezus oświadczył im: „Na tym właśnie polega dzieło Boże, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.”

J 6:28-29 pau

Zostaw komentarz