Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie…

“Psalm Asafowy. Bóg, Wszechmocny Pan, przemówił i wezwał ziemię Od wschodu słońca aż do zachodu jego.
Z Syjonu pełnego piękności Zajaśniał Bóg.
Bóg nasz przybywa i nie milczy; Przed nim ogień pochłaniający, A dokoła niego sroży się potężna burza.
Przyzywa niebiosa z góry I ziemię, aby sądzić swój lud:
Zgromadźcie mi wiernych moich, Którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę.
Niebiosa zwiastują sprawiedliwość jego, Ponieważ sam Bóg jest sędzią! Sela.
Słuchajcie, ludu mój, będę mówił, Izraelu, będę cię przestrzegał: Bogiem, Bogiem twoim jestem!
Ganię cię z powodu krwawych ofiar twoich, Całopalenia twoje są zawsze przede mną.
Nie wezmę byka z domu twego Ani kozłów z zagród twoich.
Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, Tysiące zwierząt na górach.
Znam wszelkie ptactwo gór I moje jest to, co rusza się na polach.
Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, Bo mój jest świat i to, co go napełnia.
Czyż jadam mięso byków Albo piję krew kozłów?
Ofiaruj Bogu dziękczynienie I spełnij Najwyższemu śluby swoje!
I wzywaj mnie w dniu niedoli, Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!
Lecz do bezbożnego rzecze Bóg: Po co wyliczasz ustawy moje I masz na ustach przymierze moje?
Wszak nienawidzisz karności I lekceważysz słowa moje.
Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, A z cudzołożnikami zadajesz się.
Ustom swoim pozwalasz mówić źle, A język twój knuje zdradę.
Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, Znieważasz syna matki swojej.
Czyniłeś to, a ja milczałem, Mniemałeś, żem tobie podobny; Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje…
Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, Bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku!
Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże.” PSALM 50

“Lecz piętnastego dnia siódmego miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, obchodzić będziecie święto Pana przez siedem dni. W pierwszym dniu będzie całkowity odpoczynek i w ósmym dniu będzie całkowity odpoczynek.
W pierwszym dniu weźmiecie sobie owocu ze szlachetnych drzew, gałązki palmowe, gałązki z drzew rozłożystych i z wierzby znad potoku i będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni.
Będziecie je uroczyście obchodzić jako święto Pana przez siedem dni co rok. Jest to wieczna ustawa dla waszych pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić,
Będziecie mieszkać w szałasach przez siedem dni. Wszyscy krajowcy w Izraelu mieszkać będą w szałasach,
Aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.”
3 Moj 23:39-43

Zostaw komentarz