Mądrość języka leczy

“Nierozważny w słowach może przeszyć jak miecz, lecz język mądrych leczy.” Prz 12:18 eib

“(13) Kto między wami jest mądry i uczony? Niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tym, że jego czyny wypływają z łagodności cechującej mądrość. (14) Jeśli jednak żywicie w sercach gorzką zazdrość i złe ambicje, nie chwalcie się tym i nie kłamcie wbrew prawdzie. (15) Nie jest to mądrość pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna. (16) Bo gdzie jest zazdrość i ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. (17) Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. (18) A plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają pokój.” Jk 3:13-18 eib

Zostaw komentarz