• Pouczeni przez Boga

  • Niedziela Palmowa, świadectwo w 3D

4 audios

Różne

Tu są kazania z różnych okazji i głoszone przez rozmaitych mówców

Play

Jak żyć?

“Tego rodzaju służbę mamy z miłosierdzia, dlatego też nie upadamy na duchu, lecz unikamy ukrywania tego, co wstydliwe. Nie stosujemy żadnych wybiegów ani nie fałszujemy Słowa Boga, ale, jawnie głosząc prawdę, poddajemy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia wszystkich ludzi.” 2Kor 4:1-2 eku

Continue reading

Potęga niemocy

 "(1) Kto uwierzył naszej wieści? A ramię PANA — nad kim się ukazało? (2) Wyrósł przed Nim jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, które by przyciągały nasz wzrok, ani wyglądu, który można by podziwiać. (3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą — kimś, przed kim […]

Continue reading

Czy zamieszka Bóg na ziemi?

"Teraz zatem, Boże Izraela, potwierdź, proszę, swoją obietnicę, którą złożyłeś swojemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu. (27) Co do tej świątyni, czy naprawdę Bóg zamieszka na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie są w stanie Cię ogarnąć, a cóż dopiero ten zbudowany przeze mnie dom?! (28) Zwróć jednak uwagę na modlitwę swojego sługi i na […]

Continue reading

Trzy prawa i miłosierdzie

Na początku jest przykład z historii ok 10 min a potem kazanie “(8) Jeśli wiernie — i zgodnie z Pismem — wypełniacie królewskie prawo: Masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie , postępujecie szlachetnie. (9) Jeśli natomiast wyróżniacie jednych kosztem drugich, popełniacie grzech i w świetle Prawa jesteście przestępcami. (10) Bo gdyby ktoś zadośćuczynił […]

Continue reading

Test pobożności 3: Pozostać niesplamionym

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. (Rz 12:2) Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat. (Jk […]

Continue reading

Problemy z sercem

“(5) Tak mówi PAN: Przeklęty człowiek, który polega na człowieku i to, co śmiertelne, czyni swym oparciem, a od PANA odwraca swoje serce! (6) Przypomina on jałowiec na stepie, nieświadomy, że nadchodzi coś dobrego, rośnie bowiem w miejscach wysuszonych, w ziemi słonej, pozbawionej mieszkańców. (7) Błogosławiony człowiek, który polega na PANU, i PAN jest jego […]

Continue reading

Korneliusz

“W Cezarei stacjonował pewien setnik. Miał na imię Korneliusz i należał do kohorty zwanej italską. Korneliusz był człowiekiem pobożnym i bogobojnym, zarówno on sam, jak i cały jego dom. Jako człowiek miłosierny wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga…” (Dz 10:1-2, eib)

Continue reading