• Pouczeni przez Boga

  • Niedziela Palmowa, świadectwo w 3D

4 audios

Różne

Tu są kazania z różnych okazji i głoszone przez rozmaitych mówców

Play

Jak żyć?

“Tego rodzaju służbę mamy z miłosierdzia, dlatego też nie upadamy na duchu, lecz unikamy ukrywania tego, co wstydliwe. Nie stosujemy żadnych wybiegów ani nie fałszujemy Słowa Boga, ale, jawnie głosząc prawdę, poddajemy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia wszystkich ludzi.” 2Kor 4:1-2 eku

Continue reading

Pas Jeremiasza

“Ten lud zły, który się wzbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swojego serca i idzie za cudzymi bogami, służąc im i oddając im pokłon, stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki – […]

Continue reading

Nie oszukuj samego siebie

“(22) Bądźcie także wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. (23) Słuchacz Słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze. (24) Przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. (25) Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. […]

Continue reading

Jaki Pan, taki kram (Mt 5:1-20)

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem […]

Continue reading

Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie…

“Psalm Asafowy. Bóg, Wszechmocny Pan, przemówił i wezwał ziemię Od wschodu słońca aż do zachodu jego. Z Syjonu pełnego piękności Zajaśniał Bóg. Bóg nasz przybywa i nie milczy; Przed nim ogień pochłaniający, A dokoła niego sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry I ziemię, aby sądzić swój lud: Zgromadźcie mi wiernych moich, Którzy zawarli […]

Continue reading

Słuchanie, mówienie i gniew

“Wiedzcie, moi kochani bracia, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości Bożej. Dlatego odrzućcie wszystko, co budzi odrazę, całą niepotrzebną złość, i z łagodnością przyjmijcie zasiane w was Słowo, które może zbawić wasze dusze.” Jk 1:19-21 eib

Continue reading

Zmienione życie 6: Pokusa

Skąd bierze się pokusa do złego? Kto lub co jest tego przyczyną? Może to człowiek jest zepsuty do szpiku kości… a może szatan działa tak skutecznie… Czy jest nadzieja, aby się temu oprzeć… Jak to zrobić?

Continue reading

Zmienione życie 5: Wypróbowany

Życie jest pełne doświadczeń… W jakim celu tak naprawdę się pojawiają? Czy jesteś gotowy na test wiary? Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają. List Jakuba 1:12

Continue reading

Zmienione życie 4: Chluba bogatego i biednego

Czym ma się chlubić ubogi? Jakie jest jego wywyższenie? A czym ma się chlubic bogaty, jakie jest jego poniżenie? Potrzebna jest mądrość z góry, od Boga, by tak popatrzeć na swoje okoliczności zycia by ani ubóstwo ani bogactwo nie zaciemniło jedynej prawdziwej chluby jaką może mieć człowiek – że zna Jezusa Chrystusa. Jk 1:9-11 eib […]

Continue reading