4 audios

Różne

Tu są kazania z różnych okazji i głoszone przez rozmaitych mówców

Play

Pokaż mi swoją wiarę

“Ktoś mógłby nawet powiedzieć: Ty masz samą wiarę, ja mam również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie! Demony również wierzą — i drżą.” Jk 2:18-19 eib

Continue reading

Podstawa chrześcijanina

“Jeszcze tej samej nocy bracia wyprawili Pawła i Sylasa do Berei. Ci natomiast, gdy tam przybyli, zaczęli uczęszczać do synagogi. Żydzi, którzy się tam gromadzili, byli szlachetniejsi od tych w Tesalonikach. Przyjęli oni Słowo z całą otwartością i codziennie badali Pisma, sprawdzając, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Wielu zatem...

Continue reading

Stawiając czoła Goliatom

“Dla pewności Dawid zapytał wojowników, którzy stali najbliżej niego: Co obiecano człowiekowi, który pokona tego Filistyna i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kim jest ten nieobrzezany Filistyn, żeby lżyć szeregi żywego Boga?!” 1Sm 17:26 eib

Continue reading

To co apostoł Jan zobaczył w niebie, chciałby każdy z nas zobaczyć. Jednakże przesłanie jest jasne – Król jest Jeden, Bóg rządzi niepodzielnie i On kieruje wydarzeniami na ziemi. Siedzącemu na tronie i Barankowi jedynie jest część oddawana w sali tronowej. Jawne jest już jak się to wszystko skończy, trzeba zadbać by się okazało, że […]

Continue reading

Co odkrył Asaf?

Asaf odkrył coś, co zmieniło jego patrzenie na rzeczywistość jaka go otaczała. Mógł na nowo poczuć pokój i radość. Pewnie też chciałbyś to samo odkryć…

Continue reading

Doświadczenia misyjne

Gnel Gevorkyan opowiada swoją historię jak poznał Boga, czego doświadczył i jak to się stało, że jest teraz w Polsce. Tutaj ciąg dalszy jego opowieści i kilka wniosków na temat misji w Polsce:

Continue reading

Życie Chrystusa 10: Powrót

Ostatnia część z cyklu Życie Chrystusa: Powrót jest zapowiedzią ponownego przyjścia Chrystusa Króla, do swego Królestwa. Co poprzedzi powrót i co dla dzisiaj żyjącego człowieka wynika z faktu, że Chrystus powróci, o tym to zwiastowanie.

Continue reading