• Pouczeni przez Boga

  • Niedziela Palmowa, świadectwo w 3D

4 audios

Różne

Tu są kazania z różnych okazji i głoszone przez rozmaitych mówców

Play

Jak żyć?

“Tego rodzaju służbę mamy z miłosierdzia, dlatego też nie upadamy na duchu, lecz unikamy ukrywania tego, co wstydliwe. Nie stosujemy żadnych wybiegów ani nie fałszujemy Słowa Boga, ale, jawnie głosząc prawdę, poddajemy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia wszystkich ludzi.” 2Kor 4:1-2 eku

Continue reading

Prosta modlitwa o mądrość

Po tym jak Jakub zachęca by postrzegać próby czy doświadczenia jako okazję do wzrostu i oczyszczania wiary w procesie stawania się podobnym do Jezusa, zachęca do tego by modlić się o mądrość szczególnie potrzebną by owe próby przejść w sposób jaki sie podoba Bogu i nie uwikłać się w grzech. Odpowiedź od Boga uwarunkowana jest […]

Continue reading

Kiedy próby przychodzą

Próby jakie trzeba przechodzić traktujemy jako zmarnowany czas. Ale tak nie jest. Przychodzą, bo funkcjonujemy w kontekście upadłego świata, upadłej ludzkiej natury, nieustannej walki ze światem demonicznym, ale też w kontekście Boga, który interweniuje w tę rzeczywistość. próby służą umocnieniu i oczyszczeniu wiary, służą temu by proces upodabniania się do Chrystusa przyniósł oczekiwany efekt. Dlatego […]

Continue reading

Wiara i jej znaczenie

Wiara ma bardzo konkretne przełożenie na życie i postępowanie. Jeśli nie ma takiego przełożenia, to bardzo prawdopodobne,że jest jedynie deklaracją słowną. W Biblii nie czytamy wezwania do wiary w cokolwiek, ale w prawdę. Hbr 11:1-6 eib “(1) Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei; przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. (2) […]

Continue reading

Przypadek Jakuba

Jakub przeszedł głęboką zmianę w swoim życiu. Najpierw uważał swojego brata za szaleńca, a potem zrozumiał, że jego brat jest Mesjaszem, którego zapowiadali prorocy i został Jego sługą. “Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu pokoleń żyjących na obczyźnie: Pozdrowienia! Drodzy bracia, ..[]” List Jakuba 1:1-2

Continue reading

Bóg tworzy historię 4: Nieustanny konflikt

Niekończący się konflikt zachodzi w trzech sferach ludzkiego rzeczywistości. Istnieje rodzaj konfliktu w duchowej rzeczywistości, o czym można poczytać w księdze Daniela 10, gdzie istoty niebiańskie/anielskie zmagają się ze sobą; duchowe zwierzchności i moce mają wpływ na ludzi i ich wiarę i postępowanie, o czym można poczytać w EF 6 oraz konflikt wewnątrz człowieka (Rz […]

Continue reading