• Pouczeni przez Boga

  • Niedziela Palmowa, świadectwo w 3D

4 audios

Różne

Tu są kazania z różnych okazji i głoszone przez rozmaitych mówców

Play

Jak żyć?

“Tego rodzaju służbę mamy z miłosierdzia, dlatego też nie upadamy na duchu, lecz unikamy ukrywania tego, co wstydliwe. Nie stosujemy żadnych wybiegów ani nie fałszujemy Słowa Boga, ale, jawnie głosząc prawdę, poddajemy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia wszystkich ludzi.” 2Kor 4:1-2 eku

Continue reading

To co apostoł Jan zobaczył w niebie, chciałby każdy z nas zobaczyć. Jednakże przesłanie jest jasne – Król jest Jeden, Bóg rządzi niepodzielnie i On kieruje wydarzeniami na ziemi. Siedzącemu na tronie i Barankowi jedynie jest część oddawana w sali tronowej. Jawne jest już jak się to wszystko skończy, trzeba zadbać by się okazało, że […]

Continue reading

Co odkrył Asaf?

Asaf odkrył coś, co zmieniło jego patrzenie na rzeczywistość jaka go otaczała. Mógł na nowo poczuć pokój i radość. Pewnie też chciałbyś to samo odkryć…

Continue reading

Doświadczenia misyjne

Gnel Gevorkyan opowiada swoją historię jak poznał Boga, czego doświadczył i jak to się stało, że jest teraz w Polsce. Tutaj ciąg dalszy jego opowieści i kilka wniosków na temat misji w Polsce:

Continue reading

Życie Chrystusa 10: Powrót

Ostatnia część z cyklu Życie Chrystusa: Powrót jest zapowiedzią ponownego przyjścia Chrystusa Króla, do swego Królestwa. Co poprzedzi powrót i co dla dzisiaj żyjącego człowieka wynika z faktu, że Chrystus powróci, o tym to zwiastowanie.

Continue reading