• Pouczeni przez Boga

  • Niedziela Palmowa, świadectwo w 3D

4 audios

Różne

Tu są kazania z różnych okazji i głoszone przez rozmaitych mówców

Play

Jak żyć?

“Tego rodzaju służbę mamy z miłosierdzia, dlatego też nie upadamy na duchu, lecz unikamy ukrywania tego, co wstydliwe. Nie stosujemy żadnych wybiegów ani nie fałszujemy Słowa Boga, ale, jawnie głosząc prawdę, poddajemy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia wszystkich ludzi.” 2Kor 4:1-2 eku

Continue reading

Zdumienie Bogiem i Jego czynami

To jaki jest Bóg i to co robi jest nieustannym źródłem zadziwienia dla tych, którzy to badają. Co więcej – im bliżej się przyglądamy tym chętniej żyjemy dla Niego tak jak On chce. Ps 11 i Kol 4:12-17

Continue reading