4 audios

Różne

Tu są kazania z różnych okazji i głoszone przez rozmaitych mówców

Play

Pokaż mi swoją wiarę

“Ktoś mógłby nawet powiedzieć: Ty masz samą wiarę, ja mam również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie! Demony również wierzą — i drżą.” Jk 2:18-19 eib

Continue reading

Podstawa chrześcijanina

“Jeszcze tej samej nocy bracia wyprawili Pawła i Sylasa do Berei. Ci natomiast, gdy tam przybyli, zaczęli uczęszczać do synagogi. Żydzi, którzy się tam gromadzili, byli szlachetniejsi od tych w Tesalonikach. Przyjęli oni Słowo z całą otwartością i codziennie badali Pisma, sprawdzając, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Wielu zatem...

Continue reading

Stawiając czoła Goliatom

“Dla pewności Dawid zapytał wojowników, którzy stali najbliżej niego: Co obiecano człowiekowi, który pokona tego Filistyna i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kim jest ten nieobrzezany Filistyn, żeby lżyć szeregi żywego Boga?!” 1Sm 17:26 eib

Continue reading

Czego się spodziewasz?

Czego oczekujesz po przyjściu Chrystusa? Na co czekasz? Może na prezenty, na spokój, chwilę odpoczynku? A może potrzebujesz pomocy, modlitwy, wsparcia… Jak się przygotujesz na Jego przyjście? Jak Go przyjmiesz?

Continue reading

Dobre światło

Pierwsze kazanie z cyklu “Wzrastania w światłości”.  W Psalmie 89:15-17 jest mowa o ludziach szczęśliwych, którzy umieją się cieszyć z Bożej obecności w ich życiu, chcę być takim coraz bardziej. “I rzekł Bóg: Niech powstanie światło! I światło powstało. I widział Bóg, że dobre jest światło.”  Genesis 1:3-4  

Continue reading

Przygotowania na nieznane

To że nieznane nadejdzie jest pewne, bo zwierzchności w okręgach niebieskich nie próżnują. Jest sposób jednak by się właściwie przygotować. “Prawda przestała być obecna, a ten, który chce uniknąć zła, jest okradany. PAN to zobaczył i uznał ten brak prawa za rzecz złą w swoich oczach. Zobaczył też, że nie ma nikogo, kto chciałby zająć […]

Continue reading

Szczęśliwi rodzice, szczęśliwe dzieci

Co rodzice mogą zrobić, by dzieciom się dobrze powodziło i aby długo żyły na świecie? Co dzieci mogą zrobić by samymi być szczęśliwymi i aby ich rodzice byli szczęśliwi? Szczęśliwie się składa mamy pewne wskazówki w Bożym Słowie..

Continue reading