• Pouczeni przez Boga

  • Niedziela Palmowa, świadectwo w 3D

4 audios

Różne

Tu są kazania z różnych okazji i głoszone przez rozmaitych mówców

Play

Jak żyć?

“Tego rodzaju służbę mamy z miłosierdzia, dlatego też nie upadamy na duchu, lecz unikamy ukrywania tego, co wstydliwe. Nie stosujemy żadnych wybiegów ani nie fałszujemy Słowa Boga, ale, jawnie głosząc prawdę, poddajemy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia wszystkich ludzi.” 2Kor 4:1-2 eku

Continue reading

Czego się spodziewasz?

Czego oczekujesz po przyjściu Chrystusa? Na co czekasz? Może na prezenty, na spokój, chwilę odpoczynku? A może potrzebujesz pomocy, modlitwy, wsparcia… Jak się przygotujesz na Jego przyjście? Jak Go przyjmiesz?

Continue reading

Dobre światło

Pierwsze kazanie z cyklu “Wzrastania w światłości”.  W Psalmie 89:15-17 jest mowa o ludziach szczęśliwych, którzy umieją się cieszyć z Bożej obecności w ich życiu, chcę być takim coraz bardziej. “I rzekł Bóg: Niech powstanie światło! I światło powstało. I widział Bóg, że dobre jest światło.”  Genesis 1:3-4  

Continue reading

Przygotowania na nieznane

To że nieznane nadejdzie jest pewne, bo zwierzchności w okręgach niebieskich nie próżnują. Jest sposób jednak by się właściwie przygotować. “Prawda przestała być obecna, a ten, który chce uniknąć zła, jest okradany. PAN to zobaczył i uznał ten brak prawa za rzecz złą w swoich oczach. Zobaczył też, że nie ma nikogo, kto chciałby zająć […]

Continue reading

Szczęśliwi rodzice, szczęśliwe dzieci

Co rodzice mogą zrobić, by dzieciom się dobrze powodziło i aby długo żyły na świecie? Co dzieci mogą zrobić by samymi być szczęśliwymi i aby ich rodzice byli szczęśliwi? Szczęśliwie się składa mamy pewne wskazówki w Bożym Słowie..

Continue reading