Przygotowania na nieznane

To że nieznane nadejdzie jest pewne, bo zwierzchności w okręgach niebieskich nie próżnują. Jest sposób jednak by się właściwie przygotować.

“Prawda przestała być obecna, a ten, który chce uniknąć zła, jest okradany. PAN to zobaczył i uznał ten brak prawa za rzecz złą w swoich oczach. Zobaczył też, że nie ma nikogo, kto chciałby zająć się tą sprawą, dlatego postanowił wybawić swym ramieniem i oprzeć się na swej sprawiedliwości. Niczym pancerz przywdział sprawiedliwość i włożył hełm zbawienia na głowę. Jak tunikę włożył szatę pomsty i jak płaszcz spowiła Go żarliwość.” Izajasza 59:15-17

 “W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. (11) Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. (12) Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. (13) Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. (14) Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, (15) obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. (16) Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. (17) Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz Ducha, którym jest słowo Boga.” List do Efezjan 6:10-24 eib

Zostaw komentarz