Zgromadzeni jeden po drugim

Zniszczenie Lewiatana, G. Dore

Biblia Paulistów (2005/2008)
“(1) W tym dniu PAN osądzi swoim mieczem srogim, wielkim i potężnym Lewiatana – węża zwinnego, Lewiatana – węża, który się wije. Zabije morskiego potwora. (2) W tym dniu powiedzą: „Rozkoszna winnica. Śpiewajcie więc o niej! (3) Ja, PAN, jestem jej stróżem. Co chwilę ją zraszam, dniem i nocą jej strzegę, aby nie spotkało ją coś złego. (4) Nie ma już we Mnie gniewu, lecz jeśli pojawią się tam ciernie i osty, wyruszę przeciwko nim na wojnę i spalę je doszczętnie, (5) chyba że szukać będą mojej opieki i będą chcieli zawrzeć ze Mną pokój. Niech zawrą ze Mną pokój! (6) W przyszłości Jakub się rozrośnie, Izrael rozkrzewi się, rozkwitnie, i cały świat napełni plonem”. (7) Czyż Bóg chłostał go tak, jak smagał jego oprawców? Czy go zabił, jak zabił jego zabójców? (8) Ukarał go wygnaniem, przegnał go swym gwałtownym tchnieniem, jak słomę w dniu wschodniego wichru. (9) W ten sposób Jakub odpokutuje swoją winę i zostaną usunięte owoce jego grzechu: wszystkie kamienne ołtarze bożków rozbiją jak głazy ścierane na wapno i nie będą już wznosić aszer ani stel poświęconych słońcu. (10) Miasto warowne opustoszeje, stanie się miejscem bezludnym, opuszczonym jak pustynia. Tam będzie pasło się bydło, tam będzie odpoczywało i obgryzało gałązki. (11) Gdy uschną jego konary, będą się odłamywać, przyjdą kobiety i zużyją je na opał. Jest to bowiem lud nierozumny. Dlatego jego Stwórca nie zlituje się nad nim i jego Stworzyciel nie okaże mu łaski. (12) W tym dniu PAN wymłóci kłosy od Eufratu po rzekę Egiptui was, Izraelitów, zbierać się będzie po jednym, każdego z osobna. (13) W tym dniu zabrzmi potężna trąba i przyjdą zagubieni w krainie Asyrii i rozproszeni po ziemi egipskiej. Złożą hołd PANU na górze świętej w Jerozolimie.” Iz 27:1-13

Zostaw komentarz