Wewnętrzna walka #6

Wewnętrzna walka #6

Jak pracować, żeby ŻYĆ?

Czy wiedziałeś, że średnio ponad 10 lat życia (odliczając czas spędzony w szkole) człowiek spędza w pracy? Praca to jedna z ważniejszych dziedzin w życiu człowieka. Dla niektórych jest to realizacja pragnień, a dla innych po prostu źródło dochodu. A jak Ty postrzegasz swoją pracę? Czy jesteś z niej zadowolony? Jak wykonywać dobrze swój zawód i ile czasu na niego spędzać?

 

W Biblii można znaleźć wiele fragmentów, mówiących o wspomnianej dziedzinie życia. Już na samym początku Pisma można ujrzeć ten wątek. Pierwsza wzmianka o pracy pojawia się podczas stwarzania świata. Jest tam powiedziane, że przez sześć dni Bóg pracował, a siódmego dnia odpoczął. Ponad to Bóg każdego dnia oceniał owoce swojej pracy. Czytamy: “a widział Bóg że to było dobre…”. Tak więc wykonywanie każdego zawodu powinno przynosić konkretne owoce. Przede wszystkim dobre owoce. Dlatego też moim zdaniem nie powinniśmy marnować czasu na robotę, której się nie lubi. Ponieważ jak wtedy możemy przynieść dobre owoce? 

 

Biblia jasno także przedstawia nam, że każda praca powinna być wykonywana sumiennie oraz sprawiedliwie: “Praca sprawiedliwego jest ku żywotowi; ale dochód niepobożnych jest ku grzechowi.” (Przypowieści Salomona 10:16) 

 

“Leniu, idź do mrówki, przyjrzyj się temu, jak żyje, i zmądrzej. Chociaż nie ma ona dowódcy, urzędnika ani władcy, to latem przygotowuje sobie pokarm, w żniwa gromadzi zapasy pożywienia. Jak długo, leniu, będziesz się wylegiwał? Kiedy wstaniesz ze snu? Trochę snu, trochę drzemania, trochę odpoczywania z założonymi rękami, a twoje ubóstwo przyjdzie jak złodziej i twoja nędza jak ktoś uzbrojony. ” (Przypowieści Salomona 6:6-11) 

 

W Biblii jasno napisane jest, że twój zawód powinien być wykonywany sprawiedliwie, bowiem doprowadzi Cię to do szczęścia. Jednakże kiedy nieuczciwie, bądź nielegalnie otrzymujesz swoje zarobki, sukcesy, prowadzi Cię to tylko do grzechu, potem do kolejnego grzechu, a jak wiemy ten z kolei, prowadzi do śmierci. 

Nasze działania także powinny być wykonywane jak najlepiej. Biblia potępia lenistwo. Wiemy to także na co dzień. Ludzie, którzy się lenią, otrzymują mniej, robią mniej i czują się gorzej. Dlatego Ty wykonuj swoją pracę jak najlepiej. Dotyczy się to zarówno stałej pracy, może jakichś działań na weekendy, wakacje, a także szkoły!

 

Jednakże pamiętajmy, że są ważniejsze wartości niż praca. Nie możemy popadać w pracoholizm. Jeżeli twój zawód nie pozwala Ci realizować swoich pasji lub nie daje czasu na spędzanie wspaniałych chwil z rodziną, musisz coś zmienić! Bowiem napisane jest: 

“Lepsza jest pełna garść z pokojem, niżeli obie garści pełne z pracą i z udręczeniem ducha.” (Kaznodziei Salomona 4:6)

Dotyczy się to także odpoczynku. Jak już wcześniej wspomniałem Bóg siódmego dnia odpoczął. Tobie tak samo jest wskazane odpoczywać ostatniego dnia tygodnia. Nie zapominaj o tym. Spędź ten czas spędzając czas z rodziną, ucząc życia swoje dzieci, realizując pasję i własne marzenia, a przede wszystkim odpoczywając i pogłębiając Twoją relację z Bogiem. 

Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy nasza praca składa się na siedem dni w tygodniu. A my nie mamy odpowiednich finansów i musimy po prostu wykonywać nasz zawód. Jednakże pamiętaj, że najważniejszy jest Ten na górze. Bóg nigdy nie da Ci czegoś, z czym nie będziesz mógł sobie poradzić. On zawsze będzie przy Tobie. Musisz tylko zachowywać w sobie Jego obietnice i Słowo, w tym Prawo jakie Ci nadał. Nie musisz także troszczyć się o to, co jesz, co pijesz i w co się odziewasz, bo Bóg o tym pamięta i wie, czego potrzebujesz. 

Dlatego zachęcam Cię do tego, abyś pomyślał nad tym, czym dla Ciebie jest praca i jak chcesz ją wykonywać. Ile czasu przy tym chcesz spędzać z bliskimi oraz z Bogiem? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Co lub kto stoi w Twoim życiu na pierwszym miejscu? Co musisz zmienić i jakie decyzje musisz podjąć…

 

Najnowsze komentarze

Najnowsze informacje